ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αποτελέσματα - Πιστοποιητικά Συμμετοχής & Επίδοσης - Φωτογραφίες

Πιστοποιητικά Εθελοντών

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής

Συμμετοχές Παιδιών, Σχολείων & Εργαστηρίων Ζωγραφικής - Έπαινοι

Τέταρτο Μαραθώνιος

Αγώνας Δρόμου Novo Nordisk

Δυναμικό Βάδισμα Novo Nordisk

Ποσειδώνιος Αγώνας Δρόμου Παιδιών

Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς Συλλόγου «ΑΛΜΑ»

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής

Συμμετοχές Σχολείων - Σχολών Ζωγραφικής

Πιστοποιητικά Εθελοντών